Privacyverklaring

Privacybeleid

Kaat De Kock verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. We hechten veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kaat De Kock houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je ons contacteren via info@kaatdekock.be.

Verwerkingsdoeleinden

Kaat De Kock verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, o.a. voor administratie, facturatie, inschrijvingen, verstrekken van advies, marketing en gepersonaliseerde communicatie.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen. Elke persoon heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

We verkopen of verhuren jouw persoonsgegevens niet, en geven ze niet door voor commerciƫle doeleinden. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Kaat De Kock verbonden zijn of met enige andere partner van Kaat De Kock.

Partners voor de webhosting, e-mailhosting;
Partners voor de IT-infrastructuur;
Partners die het CRM-systeem beheren;
Het platform voor het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
Kaat De Kock garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens Elke persoon heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft elke persoon het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar derden.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt elke persoon gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@kaatdekock.be

Direct marketing

Elke persoon heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Elke persoon beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dan kan via contact@apd-gba.be of Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Alle info via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

2. Cookie beleid

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op je toestel worden geplaatst. Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende uw bezoek(en) aan deze website. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben:

Technische cookies: bijvoorbeeld voor taalinstellingen Sessiecookies: tijdelijke cookies Tracking cookies: cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van volgende cookies Noodzakelijke cookies Deze cookies zijn onmisbaar voor deze website. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van deze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker. Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Third party cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende Third-party cookies van o.a. Google, Facebook, Instagram, YouTube:

Google - www.google.com/policies/privacy Facebook - www.facebook.com/policy.php

Beheer van cookies

Via de browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. Je kunt ook op elk moment de reeds geĆÆnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer of mobiel apparaat.

Laatste wijziging: woensdag 19 februari 2021